стоп тайм за жената

Технологии

  • TriPollar® TriPollar®

    Tрето поколение ра- диочестотна техноло- гия използвана през последните години само в професионални клиники вече достъпни и във вашия дом. виж повече

  • Биомиметична технология Биомиметична технология

    Занимава се с адапти- рането на съществува- щи в природата форми в съвременни техноло- гии за нуждите на човешкото общество. виж повече

  • Галванична и микротокова Галванична и микротокова

    Уредите, които съчета- ват действието на гал- ваничната и микрото- кова технология са едни от революцион- ните достижения в областта на естетиката. виж повече

uk germany france spain portugal facebook